آموزشی

اعتبار اسنادی و ویژگی هایش!

اعتبار اسنادی تکنیک رد و بدل کردن پول کالاها یا خدمات براساس اسناد توسط بانک است. به صورتی می توان گفت قراردادی است که به موجب آن, بانک ابلاغ کننده یا اطلاع دهنده در آن بنا به درخواست و دستور خریدار بانک دیگری را (بانک کارگزار) را مجاز می دارد تا چنانچه ظرف مدت اعتبار, فروشنده اسناد حمل کالای خریدار را طبق شرایط مندرج در اعتبار به آن بانک تسلیم نماید. حداکثر تا میزان اعتبار به او پرداخت و سپس اسناد مزبور را جهت واگذاری به خریدار برای بانک دستور دهنده ارسال دارد.

اما طرف های درگیر در اعتبار اسنادی چه کسانی هستند؟

 1. ذی نفع (فروشنده) اعتبار / Beneficiary
 2. بانک گشاینده اعتبار (بانک خریدار) / Issuing Bank
 3. بانک ابلاغ کننده (اطلاع دهنده) / Advising Bank
 4. بانک پوشش دهنده / Nominated/Reimbursing Bank
 5. بانک معامله کننده / Negotiating Bank
 6. خریدار (متقاضی اعتبار) / Applicant

اعتبار اسنادی ویژگی هایی هم دارد که در زیر به برخی از آنها اشاره می کنیم:

 • انتقال ریسک صادرکننده به بانک گشاینده اعتبار
 • تنوع زیاد
 • دارای مقررات متحدالشکل
 • مکانیسمی در دست دولت برای اجرای سیاستهای ارزی
 • کاهش ریسک وارد کننده یا خریدار
 • اطمینان فروشنده از دریافت وجه خود
 • کاربرد در مورد کالا و خدمات

یک دیدگاه بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *