آموزشی

با اصطلاحات گمرکی بیشتر آشنا شویم!

 • انوانتر: صاحب کالا یا نماینده او حق دارد قبل از تسلیم اظهارنامه, با تقاضای کتبی و ارائه اسناد مالکیت با موافقت گمرک کالای خود را رویت کند.
  *نکته: هرگاه صاحب کالا بخواهد اقدام به بازدید محتویات بسته ها یا سایر اعمالی که مستلزم تغییر در بسته بندی و دست خوردگی کالا باشد بکند باید مراقب را صریحا و بطور در درخواست خود قید نماید و ماموری که برای این کار تعیین می شود باید مراقبت نماید که غیر از آنچه که صاحب کالا درخواست نموده, عمل دیگری انجام نگیرد.
 • کالای انتقالی: کالاهای منتقل شده از یک وسیله حمل به وسیله حمل دیگر.
 • روز اظهار کالا: روز پرداخت وجوه مربوط به ترخیص کالا به صندوق گمرک, توسط صاحب کالا.
 • سند ترخیص: سند خروج کالا از گمرک.
 • تاریخ صدور سند ترخیص: روز امضای سند گمرکی توسط رئیس گمرک.
 • کالای متروکه: عدم مراجعه صاحب کالا برای ترخیص کالا.
 • سوال: چه زمانی زمانی کالا متروکی می شود؟
 • مرور زمان در گمرک: مرور زمان بدین معنی است که چنانچه در اثر اشتباه محاسبه چه از طرف گمرک و چه از طرف صاحب کالا مبالغی کمتر یا بیشتر دریافت و یا پرداخت شده باشد هر دو طرف در مدت زمان هشت ماه می توانند نسبت به مطالبه کسر دریافتی از طریق گمرک و یا مطالبه اضافه پرداختی اقدام نمایند.
 • ارزش کالا در گمرک: بهای سیف کالا.
 • سپرده در گمرک: مبلغی است که نقدا به صورت ضمانت نامه بانکی معتبر به عنوان تامین مخارجی که ممکن است به کالا تعلق بگیرد موقتا پرداخت می شود.
 • سود بازرگانی: وجوهی که از برخی کالاهای وارداتی اخذ می شود و هر گاه دولت لازم باشد به منظور حمایت از تولیدات داخل کشور میزان آن را تغییر می دهد.
 • حقوق گمرکی: وجوهی که به موجب جدول تعرفه گمرکی از کالاهای ورودی دریافت می شود.
 • هزینه های گمرکی: وجوهی که برای تخلیه, باربری, بارچینی, بارگیری, انبارداری, آزمایش, تعرفه بندی کالا, کارشناسی, خدمات فوق العاده و نظایر آن توسط گمرک وصول می شود.
 • عوارض دریافتی: وجوهی که وصول آن به عهده گمرک است.
 • تعیین تعرفه: در مواردی که صاحب کالا, تعرفه صحیح کالای خود را نداند, می تواند قبل از تنظیم اظهارنامه با تسلیم درخواست کتبی و الصاق نمونه کالا و مدارک مربوط به آن و با پرداخت هزینه آزمایش, از رئیس گمرک محل تعرفه کالای خود را استعلام و پس از دریافت پاسخ کتبی به تنظیم اظهارنامه مبادرت نماید.

یک دیدگاه بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *